Aukščiausia Melissos Broder galia

Aukščiausia Melissos Broder galia
Antrojo kurso Broderio pastangos, Milk-Fed, surenka tikėjimo, alkio, keistumo, geismo ir vienatvės sruogas ir supina jas į visiškai iškilusią žmogiškosios patirties chalą.